ผลงาน อาจารย์เขียน ยิ้มศิริ

Khien Yimsiri's Works

 

Title:
กระจก (VANITY)
Year : 2502 (1954)
Technique: Bronze
Size : 24.5 x 18 CM.
   
Note:

การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 10 พ.ศ. 2502

The 10th National Exhibition of Art