ผลงาน อาจารย์เขียน ยิ้มศิริ

Khien Yimsiri's Works

 

Title:
ขลุ่ยทิพย์ (MUSICALRHYTHM)
Year : 2492
Technique: Bronze
Size : 59 x 38 cm.
   
Note:

เกียรตินิยมอันดับ 1การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 1 พ.ศ. 25492

The 1st National Exhibition of Art