ผลงาน อาจารย์เขียน ยิ้มศิริ

Khien Yimsiri's Works

 

Title:
เริงระบำ (FANTASTIC TREES)
Year : 2496
Technique: Bronze
Size : H. 95 cm.
   
Note:

การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 4 พ.ศ. 25496

The 4th National Exhibition of Art