ผลงาน อาจารย์เขียน ยิ้มศิริ

Khien Yimsiri's Works

 

Title:
โลมนาง ( COURTESY)
Year : 2499 (1956)
Technique: Bronze
Size : 62 x 45 cm.
   
Note:

การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 7 พ.ศ. 2499

The 7th National Exhibition of Art