ผลงาน อาจารย์เขียน ยิ้มศิริ

Khien Yimsiri's Works

 

Title:
ดินแดนแห่งความยิ้มแย้ม ( LAND OF SMILE)
Year :  
Technique: Bronze
Size : 70 x 37 cm.
   
Note: