ผลงาน อาจารย์เขียน ยิ้มศิริ

Khien Yimsiri's Works

 

Title:
งอกงาม“GROWTH”
Year : 2508
Technique: Bronze
Size : 82 x 61 CM.
   
Note:

การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 16 พ.ศ. 2508
สมบัติของ นายศักดิ์ ไทยวัฒน์, กรุงเทพฯ

The 16th National Exhibition of Art