ผลงาน อาจารย์เขียน ยิ้มศิริ

 

ชื่อผลงาน:
บัลเล่ต์
ปี : 2503-2504
เทคนิค : บรอนซ์
ขนาด: สูง 75 ซม.
ต้นฉบับชิ้นที่ : 2/9
แนวความคิด:

ประติมากรรมท่าเต้นรำแบบ
ตะวันตกที่ผสานกับรูปแบบของศิลปะไทยได้อย่างกลมกลืน


Back