ผลงาน อาจารย์เขียน ยิ้มศิริ

 

ชื่อผลงาน:
เสียงขลุ่ยทิพย์
ปี : 2492
เทคนิค: บรอนซ์
ขนาด : 36 x 56 ซม.
ต้นฉบับชิ้นที่: 4/9
แนวความคิด:

ศิลปินได้รับความบันดาลใจทางด้านรูปแบบจากพระพุทธรูปปางลีลาสมัยสุโขทัยเป็นประติมากรรมที่ผสมผสานจังหวะลีลาและเส้นสายของศิลปะไทยกับความเรียบง่ายของรูปทรงแบบสากลอย่างงดงาม

 

Back