ผลงาน อาจารย์เขียน ยิ้มศิริ

 

ชื่อผลงาน:
ดินแดนแห่งความยิ้มแย้ม
ปี : 2493
เทคนิค : บรอนซ์
ขนาด: 43 x 66 ซม.
ต้นฉบับชิ้นที่ : 3/9
แนวความคิด: งานแสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยจากท่าร่ายรำและเครื่องแต่งกาย ใบหน้าที่ยิ้มแย้มแสดงความเป็นมิตรอันเป็นลักษณะเด่นของคนไทย

Back