ผลงาน อาจารย์เขียน ยิ้มศิริ

 

ชื่อผลงาน:
เริงระบำ
ปี : 2496
เทคนิค : บรอนซ์
ขนาด: 51 x 98 ซม.
ต้นฉบับชิ้นที่ : 3/9
แนวความคิด: ประติมากรรมที่ประสานท่วงท่าการเคลื่อนไหวแบบตะวันตกกับการร่ายรำแบบไทยได้อย่างกลมกลืนและมีชีวิตชีวา แสดงให้เห็นว่าอิทธิพลของศิลปะตะวันตกได้เข้ามามีบทบาทต่อศิลปวัฒนธรรมไทยในช่วงชีวิตของศิลปิน

Back