ผลงาน อาจารย์เขียน ยิ้มศิริ

 

ชื่อผลงาน:
แม่กับลูก
ปี : 2499
เทคนิค : บรอนซ์
ขนาด: 19 x 61 ซม.
ต้นฉบับชิ้นที่ : 3/9
แนวความคิด: เป็นงานในแนวอุดมคติที่แสดงความรักความผูกพันระหว่างแม่กับลูกซึ่งสะท้อนมาจากชีวิตจริงของศิลปิน

Back