ผลงาน อาจารย์เขียน ยิ้มศิริ

 

ชื่อผลงาน:
กระจก
ปี : 2502
เทคนิค : บรอนซ์
ขนาด: 40 x 60 ซม.
ต้นฉบับชิ้นที่ : 3/9
แนวความคิด

ศิลปินบันทึกอิริยาบทของสตรีเพศในขณะปฏิบัติภารกิจประจำวันในรูปแบบของงานประติมากรรม ซึ่งมีรูปทรงอันงดงามแสดงความอ่อนโยน


Back