ผลงาน อาจารย์เขียน ยิ้มศิริ

 

ชื่อผลงาน:
หวี
ปี : 2503
เทคนิค : บรอนซ์
ขนาด: 52 x 65 ซม.
ต้นฉบับชิ้นที่ : 3/9
 
แนวความคิด: ศิลปินได้แรงบันดาลใจจากท่านั่งพับเพียบอันเรียบร้อยของกุลสตรีไทยขณะจัดแต่งทรงผม รอยยิ้มที่ปรากฎบนใบหน้าแสดงให้เห็นถึงความสงบสุขและชีวิตที่เรียบง่าย


Back