ผลงาน อาจารย์เขียน ยิ้มศิริ

 

ชื่อผลงาน:
งอกงาม
ปี : 2508
เทคนิค : บรอนซ์
ขนาด: 60 x 33 ซม.
ต้นฉบับชิ้นที่ : 4/9
แนวความคิด: ประติมากรรมแนวนามธรรมซึ่งคลี่คลายมาจากรูปทรงของสตรีเพศมีรูปแบบที่เรียบง่ายและมีลักษณะเป็นสากล

Back