ผลงาน อาจารย์เขียน ยิ้มศิริ

 

ชื่อผลงาน:
ชนไก่
ปี : 2506
เทคนิค : บรอนซ์
ขนาด: 42 x 64 ซม.
ต้นฉบับชิ้นที่ : 3/9
แนวความคิด

กีฬาพื้นบ้านที่ศิลปินถ่ายทอดเป็นงานศิลปะอันเปี่ยมไปด้วยชีวิตและจิตวิญญาณของความเป็นไทย


Back