ผลงาน อาจารย์เขียน ยิ้มศิริ

 

ชื่อผลงาน:
พัก
ปี : 2505
เทคนิค : บรอนซ์
ขนาด: 53 x 68 ซม.
ต้นฉบับชิ้นที่ : 2/9
แนวความคิด: เป็นงานที่ได้รับอิทธิพลทางรูปแบบจากตุ๊กตาเสียกบาล สมัยสุโขทัย ลักษณะการนั่งของรูปทรงคนทั้งสองให้ความรู้สึกที่สบายและผ่อนคลาย

Back