ผลงาน อาจารย์เขียน ยิ้มศิริ

 

ชื่อผลงาน:
โลมนาง
ปี : 2499
เทคนิค : บรอนซ์
ขนาด: 59 x 61 ซม.
ต้นฉบับชิ้นที่ : 4/9
แนวความคิด: ประติมากรรมที่สะท้อนภาพของการเกี้ยวพาราสีและการแสดงความรักระหว่างชายหญิงแบบไทย เส้นของรูปทรงในงานมีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันอย่างงดงาม

Back