ผลงาน อาจารย์เขียน ยิ้มศิริ

 

ชื่อผลงาน:
วันเด็ก
ปี : 2505
เทคนิค : บรอนซ์
ขนาด: 47 x 80 ซม.
ต้นฉบับชิ้นที่ : 1/9
   
แนวความคิด:

ประติมากรรมที่แสดงความรักความผูกพันระหว่างแม่กับลูก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันเด็กนั้นผู้เป็นแม่ซึ่งให้การอุปถัมภ์ค้ำชูให้ความสำคัญกับลูกเป็นพิเศษ


Back