ผลงาน ชีวา โกมลมาลัย

 

ชื่อผลงาน:

ความบริสุทธิ์แห่งรูปทรง

ปี : 2535
เทคนิค :

สลักหินอ่อนสีเหลืองจากกาญจนบุรี

ขนาด:

48 x 86 x 20 ซม.

ต้นฉบับชิ้น : Masterpiece
แนวความคิด:

ด้วยนิยามที่ว่า ภาษาศิลปะวิถีทางแห่งรูปทรงไม่มีวันล้าสมัย ไม่มีวันตายและไม่มีวันจบสิ้น ทำให้ผลงานประติมากรรมรูปนี้ดูอบอุ่นนุ่มนวลสบายตาและยังน่าสัมผัสลูบไล้มีรูปลักษณ์คล้ายดังเมล็ดพืชที่ยังอ่อนฝังตัวอยู่ในเปลือกแข็งที่ห่อหุ้มปกป้องมลทินความสกปรกทั้งหลาย ขณะที่เราบรรจงแกะเปลือกนอกเปิดออกดูเมล็ดภายในก็จะพบความสดสะอาดบริสุทธิ์แห่งรูปทรงนั้น ตัวอย่างรูปทรงชนิดนี้มีอยู่ในพืชผัก ผลไม้ เช่น มะม่วง ขนุน ถั่ว ฯลฯ หรืออีกนัยหนึ่งรูปทรงนี้คล้ายคลึงกับรูปร่างเด็กอ่อนที่อยู่ในท้องมารดา ( Embryo) ซึ่งกำลังเจริญเติบโตรอการกำเนิดเป็นทารกที่สมบูรณ์ ฉะนั้นลักษณะงานที่สร้างสรรค์ออกมาจึงเป็นรูปทรงคือก้อนกลมง่าย ๆ และมีพื้นผิวเรียบละมุนละมัย ประดุจดังก้อนกรวดหินตามธรรมชาติในลำธารสายน้ำไหล ซึ่งถูกขัดเกลาตบแต่งมาเป็นอย่างดีมีความประณีตงดงาม สรุปลงที่ว่า งานประติมากรรมสลักหินที่ชื่อ ความบริสุทธิ์แห่งรูปทรง รูปนี้สะท้อนถึงความมีชีวิตที่สดสะอาดความบริสุทธิ์ผุดผ่องของสรรพสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติเป็นงานศิลปกรรมอันทรงคุณค่า ซึ่งท่านสามารถรับรู้ได้จากการชื่นชมด้วยสายตาและด้วยการสัมผัสอย่างอ่อนโยนทนุถนอม ทำให้บังเกิดความรู้สึกที่เป็นความสุขและปิติเอิบอิ่มในดวงใจตราบชั่วกาลนาน


 

Back