โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์หุ่นหลวง
โครงการอนุรักษ์วัดอรุณ
นิทรรศการคชธาตุ
ศูนย์ประติมากรรมกรุงเทพ
หนังสือประติมากรรมร่วมสมัย
งานอนุรักษ์ผลงาน อ.เขียน ยิ้มศิริ
ติดต่อโครงการส่งเสริมศิลปะไทย
งานสะสม

 

 

 

 

 

 

 

โครงการส่งเสริมศิลปะไทย

โทร 02-559-0505 ต่อ 581 (จ.-ศ. ,09:00-18:00)

อีเมล prapatsorn@cm.co.th

 www.bangkoksculpturecenter.org

คณะผู้ทำงาน
1. คุณเสริมคุณ คุณาวงศ์
ผู้อำนวยการโครงการส่งเสริมศิลปะไทย

2.คุณศุภนีวรรณ ทันจิตต์
รองผู้อำนวยการโครงการส่งเสริมศิลปะไทย

 

 โครงการส่งเสริมศิลปะไทย   www.thaiartproject.org   E-mail prapatsorn@cm.co.th