ผลงาน อาจารย์เขียน ยิ้มศิริ

 

ปั้นใหม่โดย
มานพ สุวรรณปินฑะ
ชื่อผลงาน: แม่พระธรณี
ปี : 2507
เทคนิค : บรอนซ์
ขนาด: 20 x 45 x 70 ซม.
แนวความคิด:

์ศิลปินได้รับความบันดาล
ใจและคลี่คลายรูปแบบมาจากจิตรกรรมฝาผนัง
เป็นภาพพระแม่ธรณีซึ่งมีความหมายถึง “แม่”
หรือ “ผู้ให้” แห่งพื้นดินและสรรพชีวิต


Back