ผลงาน อาจารย์เขียน ยิ้มศิริ

 

ปั้นใหม่โดย
มานพ สุวรรณปินฑะ
ชื่อผลงาน: ครอบครัว
ปี : 2500
เทคนิค : บรอนซ์
ขนาด: 40 x 40 x 100 ซม.
แนวความคิด:

ประติมากรรมที่ศิลปินสร้าง
สรรค์ขึ้นจากความรักความผูกพันที่มีต่อครอบครัว


Back