ผลงาน หริธร อัครพัฒน์

 

ชื่อผลงาน:
สัจจะ-ปฏิมา
ปี : 2547
เทคนิค :

บรอนซ์

ขนาด:

60 x 60 x 70 ซม.

ต้นฉบับชิ้น 1/8
แนวความคิด: สัจจะของประติมากร

 

Back