ผลงาน อินสนธิ์ วงศ์สาม

 

 
ชื่อผลงาน:
จุดสุดยอด
ปี : 2525
เทคนิค : แกะไม้
ขนาด: สูง 283 ซม.
ต้นฉบับชิ้น: Masterpiece
แนวความคิด: ความแข็งและนิ่มนวลแฝงอยู่ในไม้ ความงามของลายไม้เผยถึงชีวิตและกาลเวลา การจัดรูปทรง การปล่อยรูปทรงอิสระเป็นการประสานความคำนึงของการสร้างสรรค์ในวาระในเงื่อนไขของการดำรงชีวิต

 

Back