ผลงาน อิทธิ คงคากุล

 

ชื่อผลงาน:

วงจรชีวิต

ปี : 2547
เทคนิค :

ไม้สัก

ขนาด:

48 x 86 x 20 ซม.

ต้นฉบับชิ้น : Masterpiece
แนวความคิด:

เป็นงานประติมากรรมประเภทสัญลักษณ์นิยมใหม่ ( New Symbolism) โดยใช้รูปทรงถั่วลิสง 3 รูปทรงเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงวงจรชีวิตของสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายที่มีดารเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา


 

Back