ผลงาน จักรพันธ์ วิลาสินีกุล

 

ชื่อผลงาน:
หญิงสาว หมายลข 2
ปี : 2529
เทคนิค :

บรอนซ์

ขนาด: 33 x 26 x 88 ซม.
ต้นฉบับชิ้นที่ : 3/5
แนวความคิด: ในช่วงปี พ.ศ. 2528 ถึง 2530 เป็น เวลา ที่ผม มีแนว คิด กับ ประติมากรรมที่ เบา โปร่ง ใน แง่หนึ่ง ผมต้องการเห็นงานที่ต่างไปจากแบบของ ประติมากรรม ที่มุ่งเน้นเรื่องพลังและความสงบ นิ่งที่เกิดจากมวล ปริมาตร และขนาด อันใหญ่โตในช่วงเวลานี้ รูป ทรงความโปร่งเบา จึงเป็นแนว คิดหลัก ในการสร้างสรรค์งานของผม

 

Back