ผลงาน กำจร กรไธสง

 

ชื่อผลงาน:

พฤติกรรมทางอารมณ์ภายใต้ความกดดัน

ปี : 2547
เทคนิค :

ทุบ , เคาะ , เชื่อมโลหะ

ขนาด:

150 x 150 x 130 ซม.

ต้นฉบับชิ้น : Masterpiece
แนวความคิด:

ข้าพเจ้าต้องการนำเสนอพฤติกรรมของมนุษย์ที่เกิดสภาวะกดดัน บีบคั้นและความพยายามดิ้นรน กระเสือกกระสนเพื่อจะหลุดพ้นจากสภาวะกดดันนั้น


 

Back