Home
 
 
โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์หุ่นหลวง
โครงการอนุรักษ์วัดอรุณ
นิทรรศการคชธาตุ
ศูนย์ประติมากรรมกรุงเทพ
หนังสือประติมากรรมร่วมสมัย
งานอนุรักษ์ผลงาน อ.เขียน ยิ้มศิร
ติดต่อโครงการส่งเสริมศิลปะไทย
งานสะสม

 

 

 

 

 

 

   

ผลงาน อาจารย์เขียน ยิ้มศิริ ที่สูญหาย

 


พี่น้อง


แม่พระธรณี


ดนตรีไทย


ครอบครัวรำวงไปอาบน้ำนักดนตรี

 

การตรวจสเก็ตช์ผลงาน อ.เขียน ยิ้มศิริ

 โครงการส่งเสริมศิลปะไทย   www.thaiartproject.org   E-mail artcenter@thaiartproject.org