ผลงาน เข็มรัตน์ กองสุข

 

ชื่อผลงาน:
แม่ลูก
ปี : 2526
เทคนิค : บรอนซ์
ขนาด: 50 x 70 x 140 ซม.
ต้นฉบับชิ้นที่ : 2/10
แนวความคิด:
เป็นรูปทรงนามธรรมที่แสดงรูปทรงภายนอกภายใน รูปทรงภายนอกห่อหุ้มรูปทรงภายใน ทำให้เกิดความรู้สึกห่อหุ้ม ปกป้อง และอบอุ่น

 

Back