ผลงาน กรธนา กองสุข

 

ชื่อผลงาน:

ความกลมกลืนในสิ่งที่แตกต่าง

ปี : 2534
เทคนิค : ไม้และเหล็ก
ขนาด :

37 x 56 x 65 ซม.

ต้นฉบับชิ้น : 1
แนวความคิด ความเคลื่อนไหวที่ปรากฎอยู่ในธรรมชาติและวัตถุอย่างต่อเนื่องถึงการประสานกันของการแปลกแยก ภายใต้เอกภาพเดียวกัน

 

Back