ผลงาน มานพ สุวรรณปินฑะ

 

ชื่อผลงาน:
Song of the Night
ปี : 2531
เทคนิค : บรอนซ์
ขนาด: 65 ซม.
ต้นฉบับชิ้นที่ : 1/9
แนวความคิด:

โดยแท้จริงแล้วศิลปะคือการนำพามนุษย์เข้าสู่ภายในตัวเองแล้วให้หันมามองภายในตนให้ทะลุผ่านจิตวิญญาณของตน


 

Back