ผลงาน อาจารย์เขียน ยิ้มศิริ

 

ชื่อผลงาน:
แม่กับลูก
ปี : 2494
เทคนิค : บรอนซ์
ขนาด: 40 x 55 x 85 ซม.
ต้นฉบับชิ้นที่ : 2/9
แนวความคิด: ศิลปินถ่ายทอดความรู้สึกของ
ตนที่มีต่อความผูกพันของมารดาผู้ให้กำเนิด ด้วย
การบรรจงสร้างให้วงแขนที่โอบอุ้มลูกนั้น เป็น
สัญลักษณ์ของความอบอุ่น การปกป้อง เป็นความ
รักอันสูงส่งของมารดาพึงมีต่อบุตร
   

Back