ผลงาน มงคล เกิดวัน

 

ชื่อผลงาน:

ราชา , ราชินีไร้มงกุฎ

ปี : 2543
เทคนิค :

ปูนตำโบราณ , เหล็ก

ขนาด:

150 x 340 x 163 ซม.

ต้นฉบับชิ้น : Original
แนวความคิด:

“ คุณ ” แสวงหาช่องทางที่จะสำผัสพลังอำนาจโดย “ คุณ ” กำลังลืมพลังอำนาจในลมหายใจของ “ คุณ ”


 

Back