ผลงาน อาจารย์เขียน ยิ้มศิริ

 

ปั้นใหม่โดย
ขนงนุช ยิ้มศิริ
ชื่อผลงาน: ดีดพิณ
ปี : 2512
เทคนิค : บรอนซ์
ขนาด: 35 x 52 ซม.
ต้นฉบับชิ้นที่ : 1
แนวความคิด
ประติมากรรมสมัยใหม่ได้
ความบันดาลใจจากท่วงท่าในการนั่งเล่นดนตรี
ไทยมีความงดงามและอ่อนช้อยตามขนบธรรม
เนียมประเพณีไทย

 

Back