ผลงาน อาจารย์เขียน ยิ้มศิริ

 

ชื่อผลงาน:
ม.ร.ว. นารี ยิ้มศิริ
ปี : 2501
เทคนิค : บรอนซ์
ขนาด: 36 x 72 ซม.
ต้นฉบับชิ้นที่ : 1/9
แนวความคิด:

์ประติมากรรมรูปเหมือนของ
ภรรยาคู่ชีวิตของศิลปินที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก
ความรักและความผูกพันอย่างลึกซึ้ง


Back