ผลงาน นนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน

 

ชื่อผลงาน:
ความปรารถนา
ปี : 2525
เทคนิค : บรอนซ์
ขนาด: สูง 43 ซม.
ต้นฉบับชิ้นที่ : 1/10
แนวความคิด: มนุษย์เกิดจากความปรารถนา
ดำรงอยู่ในความปรารถนาและดำเนินไปด้วย
ความปรารถนา

 

Back