ผลงาน นนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน

 

ชื่อผลงาน:
ความปรารถนา
ปี : 2533
เทคนิค : ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม
ขนาด: 65 ซม.
ต้นฉบับชิ้นที่ : 1/10
แนวความคิด: มนุษย์เกิดจากความปรารถนาดำรงอยู่ในความปรารถนาและดำเนินไปด้วยความปรารถนา

 

Back