ผลงาน ประทักษ์ ประกิจวินิจพันธ์

 

ชื่อผลงาน:
Voyage
ปี : 2532
เทคนิค :

ไม้สัก

ขนาด:

สูง 107 ซม.

ต้นฉบับชิ้น Masterpiece
แนวความคิด: ผมนำท่อนไม้วางบนโต๊ะทำงานและทำให้มันสวยงามที่สุดเท่าที่ผมจะทำได้

 

Back