ผลงาน อาจารย์เขียน ยิ้มศิริ

 

ชื่อผลงาน:
ขี่ม้าส่งเมือง
ปี : 2504
เทคนิค : บรอนซ์
ขนาด: 57 x 76 ซม.
ต้นฉบับชิ้นที่ : 2/9
แนวความคิด:

์ประติมากรรมแสดงการ ละเล่นของเด็กไทย มีรูปทรงที่เรียบง่ายเป็นแบบสมัยใหม่


Back