ผลงาน อาจารย์เขียน ยิ้มศิริ

 

ปั้นใหม่โดย
มานพ สุวรรณปินฑะ
ชื่อผลงาน: รำวง
ปี : 2499
เทคนิค : บรอนซ์
ขนาด: 50 x 50 x 120 ซม.
แนวความคิด:

ประติมากรรมแสดงกลุ่มฟ้อน
รำแบบไทย ที่มีรูปทรงแสดงการเคลื่อนไหวมี
จังหวะลีลาซึ่งสะท้อนความมีชีวิตชีวาและความ
สนุกสนาน รื่นเริง ตามแนวประเพณีไทย


Back