ผลงาน อาจารย์เขียน ยิ้มศิริ

 

ปั้นใหม่โดย
มานพ สุวรรณปินฑะ
ชื่อผลงาน: ไปอาบน้ำ
ปี : 2504
เทคนิค : บรอนซ์
ขนาด: 20 x 40 x 100 ซม.
แนวความคิด:

ศิลปินใช้เส้นที่ลื่นไหล
และรูปทรงที่มีความเรียบง่ายสัมพันธ์กันอย่าง
ลงตัวแสดงอิริยาบถอันนุ่มนวลของหญิงสาว
ขณะเตรียมตัวไปอาบน้ำ


Back