ผลงาน อาจารย์เขียน ยิ้มศิริ

 

ชื่อผลงาน:
ศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี
ปี : 2503
เทคนิค : บรอนซ์
ขนาด: 49 x 70 ซม.
ต้นฉบับชิ้นที่ : 1/9
แนวความคิด:

์ประติมากรรมแนวเหมือนจริง
ซึ่งเป็นรูปเหมือนของ มร.คอร์ราโ เฟโรจีหรือ
ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ผู้ได้รับการยกย่องให้
เป็นบิดาแห่งศิลปะสมัยใหม่ในประเทศไทย


Back