ผลงาน ศิรินิจต์ ดีรุจิเจริญ

 

ชื่อผลงาน:
4 จิตวิญญาณ
ปี : 2546
เทคนิค :

บรอนซ์

ขนาด:

สูง 190 ซม.

ต้นฉบับชิ้น Masterpiece
แนวความคิด: สิ่งที่มีคุณค่าอาจไม่เป็นคู่ สิ่งที่เป็นคู่อาจไร้ค่า ในทางกลับกัน สิ่งที่เป็นคู่อาจมีคุณค่า และสิ่งที่มีค่าอาจเป็นคู่ สำหรับข้าพเจ้าทั้งสองสิ่งมีความสัมพันธ์และมีความหมายในตัวมันเอง

 

Back