ผลงาน อาจารย์เขียน ยิ้มศิริ

 

ปั้นใหม่โดย
มานพ สุวรรณปินฑะ
ชื่อผลงาน: พี่น้อง
ปี : 2500
เทคนิค : บรอนซ์
ขนาด: 45 x 50 x 100 ซม.
แนวความคิด:

์ประติมากรรมที่แสดงให้เห็น
ถึงความรักความผูกพันระหว่างพี่น้องในครอบครัว
ของศิลปิน


Back