ผลงาน วิจิตร อภิชาติเกรียงไกร

 

ชื่อผลงาน:

ประติมากรรม เดือนพฤศจิกายน 2547, เรือกก

ปี : 2547
เทคนิค :

ปั้นหล่อโลหะแต่งสีโลหะ

ขนาด:

150 x 150 x 130 ซม.

ต้นฉบับชิ้น : Masterpiece
แนวความคิด:

“ ธรรมชาติมีความงามที่เป็นประติมากรรมชั้นเลิศอยู่แล้ว ข้าพเจ้าเพียงเป็นผู้คัดเลือกและนำมาตัดต่อประกอบกันให้เกิดรูปทรงตามจิตนาการของข้าพเจ้าประติมากรรมของข้าพเจ้าจึงเกิดจากการร่วมมือระหว่างข้าพเจ้ากับธรรมชาติ ”


 

Back