ผลงาน วศินบุรี สุพานิชวรภาชน์

 

ชื่อผลงาน:

Untitled

ปี : 2547
เทคนิค :

เครื่องปั้นดินเผา

ขนาด:

72 x 60 x 26 ซม.

ต้นฉบับชิ้น : Masterpiece
แนวความคิด:

ถ้าถามคนตาบอดว่าเห็นมอง หรือสีน้ำเงิน คืออะไรคำตอบที่ได้คงเป็นแค่ความรู้สึก อารมณ์ ความฝัน หรือจินตนาการ เป็นความจริงของคนอื่นแต่เป็นได้แค่เพียงภาพมายาสำหรับอีกหลายคน “ ความรู้สึกและจินตนาการ ” คือสิ่งสำคัญแต่เรากลับห่างเหินคำนี้มากในปัจจุบัน แม้แต่ศิลปะยังไปอิงกับทฤษฎีต่าง ๆ มากมายเป็นการเสแสร้ง “ แกล้งลืม ” แก่นความสำคัญไปอย่างน่าเสียดาย


 

Back